קול לשירה, אמנות וחשיבה – הצצה ראשונה לתוך הגיליון

האמנות, השירה, יכולות להפוך למרחב, לקול.

התרחשות סמויה, עולה ונפתחת, הופכת באופן חד-פעמי, למופע.

כך יכולות השירה, האמנות להיות למעין אמצעי לראיית לילה, להרחבת גבולות המבט, לאחיזה בלא-נראה.

הן הופכות למרכז טרנספורמטיבי עבור החיים בכללותם.

הרחבת ספקטרום תודעתית-אמנותית זו, יכולה אז להיות מופנית אל השפה ואל המציאות החוץ לשונית כאחת.

יפתח בן אהרון

שיר

הַרְחֵק

דוֹמֵם הַבּוּדְהָה

עֵרָנוּת בַּחֲשֵכָה מְנַתֶּצֶת

מוּאָר יָשֵן

שֶבִּי.

שם הכותבת

מיכל שי לי

מתוך הקובץ: ערפל.

ציור

אבנר המאירי, צוללן

אבנר המאירי, ללא כותרת

צבי שיר, נזיר קבצן אקרובטי

צבי שיר, שרוול